empreses 2011/2015
2
3
Vota!
Aprovació del Conveni de col.laboració amb la Diputació de Barcelona i CECOT en el projecte Reempresa. Vist l’informe del Director del CSETC, de data 15 de maig de 2013, de conveniència i adequació del programa REEMPRESA als objectius i necessitats del teixit productiu municipal ...
Resultat ple municipal
17
2
4
Vota!
Aprovació de l'actualització del preus públics reguladors existents dels serveis del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu i la inclusió de nous preus. Antecedents Vist l’informe emès pel Director del CSETC, de data 28 de febrer de 2013, en el qual es proposen l’aprovació de l’actualització dels preus regul...
Resultat ple municipal
14
3
3
2
Vota!
Designació del Director del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu. Vist el contingut de l’acta de la reunió del dia 21 de desembre de 2011, del Tribunal constituït per a la selecció per a la contractació temporal d’un agent d&...
Resultat ple municipal
9
2
6