educació 2011/2015
5
1
Vota!
Proposta d'acords per a l'aprovació dels preus públics trimestrals de les activitats de cursos i tallers del Casal de Joves "La Fusteria".. Vist l’informe favorable del tècnic de Cultura i Joventut de data 12 de setembre de 2014 en relació a la proposta de preus públics trimestrals de les activitats de taller...
Resultat ple municipal
8
2
6
Resultat ple municipal
17
Resultat ple municipal
17
3
2
Vota!
Moció contra l'aplicació de la "Llei Wert". La LOMCE, coneguda també com la "Llei Wert", és la culminació de tot un procés polític que, emparat per la sentència del Tribunal Constitucional ...
Resultat ple municipal
15
2
3
1
Vota!
Creació i compromís de la signatura d’un conveni amb el Departament d’Ensenyament per a la creació de l’Escola d'Arts i Dansa Municipal a l’Escola Mil·lenari de Cardedeu. Vist que l’Escola Mil·lenari fa la demanda a l’Ajuntament de Cardedeu que sol·liciti al Departament d’Ensenyament l’autorització d’obertura d&rsqu...
Resultat ple municipal
17
1
5
Vota!
Moció en defensa d’un model català d’ensenyament. El Comitè executiu de l’ACM, el mes de desembre de 2012, ja es va posicionar davant l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), impulsat p...
Resultat ple municipal
15
2
3
2
Vota!
Ratificació de l’escrit de tots els grups en relació a la mesura anunciada pel Departament d’Ensenyament de suprimir dues aules de P3. ANTECEDENTS Atès que a la Junta de Portaveus, celebrada el dia 28 de febrer de 2013, es va acordar presentar un escrit, signat per part de tots els grups municipals amb representaci&oacu...
Resultat ple municipal
17
Resultat ple municipal
17
3
2
Vota!
Aprovació dels preus públics de les activitats de cursos i tallers del casal de joves "La Fusteria" pel primer semestre de 2013. Vist l’informe del tècnic de Cultural i Joventut de data 18 de gener de 2013 en relació a la proposta de preus públics de les activitats de cursos i tallers del Casal de ...
Resultat ple municipal
17
4
2
Vota!
Aprovació del preu públic del programa escolar "Cinema Verdi".. Vist l’informe de la tècnica de Serveis Personals de 22 de gener de 2013 en relació a la proposta de preus públics del programa escolar Cinema Verdi. Vist l’art...
Resultat ple municipal
17
3
3
Vota!
Aprovació del preu públic del programa escolar de teatre, música i dansa per a l'alumnat d'infantil i primària pel curs 2012/2013. Vist que d’Educació Infantil i Primària un programa d’activitats culturals adreçat a alumnes d’Infantil i Primària, amb diversos espectacles de m&uacut...
Resultat ple municipal
16
3
3
Vota!
Aprovació inicial dels preus públics de preparació d'accés a cicles de formació de grau mitjà. Vist l’informe de la tècnica d’Educació de data 12 de juliol en relació a la necessitat d’aprovació del preu públic d’inscripció al...
Resultat ple municipal
17
4
2
Vota!
Moció de suport al model d'immersió lingüística a l'escola. El Tribunal Suprem ha emès la sentència del 12/06/2012 que anul·la diversos articles del Decret 181/2008 de 9 de setembre del Departament d’Educació del Govern de ...
Resultat ple municipal
14
2
3
3
Vota!
Proposta de resolució de l'aprovació de l'adhesió al Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). Vist que l’any 1992 l’Ajuntament de Cardedeu va signar un Conveni de col·laboració amb el CPNL a través del CNL, Centre de Normalització Lingüíst...
Resultat ple municipal
15
1
1
2
3
Vota!
Aprovació dels preus públics dels serveis de l'escola bressol municipal "Can Serra" i l'escola bressol municipal "Els Daus" pel curs 2012-2013.. Vist l’informe emès per la tècnica de Serveis Personals, de data 9 de maig de 2012, en el qual es proposen l’aprovació de les bonificacions i preus públics d...
Resultat ple municipal
14
1
1
3
2
Vota!
Resolució de recurs de reposició sobre la modificació dels preus públics de les escoles bressol municipals.. Vist que el Ple de la corporació va aprovar en sessió ordinària del dia 24 de novembre de 2011 la modificació de preus públics de les escoles bressol municipals. ...
Resultat ple municipal
9
7
3
3
Vota!
Dissolució de l'Institut Municipal d'Educació (IMEC). Vist que el Ple de la corporació va aprovar de forma definitiva en la seva sessió de data 30 d’octubre de 2008 la constitució de l’ Institut Municipal d’Educa...
Resultat ple municipal
13
1
2
4
2
Vota!
Aprovació de la modificació de diversos preus públics.. Vist l’informe emès per la tècnica de salut pública de l’Ajuntament, de data 10 de gener de 2012, referent a la realització dels cursos de formació de...
Resultat ple municipal
16
1
3
3
Vota!
Aprovació de la modificació de diversos preus públics.. Vist l’informe emès per la Directora del Patronat Municipal d’Esports de Cardedeu, de data 23 de setembre de 2011, segons el qual durant el curs acadèmic 2011-2012 es dura...
Resultat ple municipal
9
4
3
1
5
Vota!
Aprovació de la modificació de diversos preus públics. Vist l’informe emès per la Directora del Patronat Municipal d’Esports de Cardedeu, de data 23 de setembre de 2011, segons el qual durant el curs acadèmic 2011-2012 es dura...
Resultat ple municipal
6
11
5
1
Vota!
Moció de suport a l'Escola Catalana. El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per una inte...
Resultat ple municipal
15
2