economia 2011/2015
4
3
Vota!
Moció contra l’avantprojecte de Llei per a la racionalització i la sostenibilitat de l’administració local. EXPOSICIÓ DE MOTIUS: El nostre Estat viu immers en una profunda crisi econòmica que té la seva causa en el col·lapse del sistema financer. Una de les conseqü&e...
Resultat ple municipal
15
2
2
4
Vota!
Moció sobre la sobirania fiscal de Catalunya. Dia a dia, Catalunya es veu més castigada per una asfixia financera derivada de la politització de les decisions econòmiques preses pel govern de Madrid ja sigui pel que fa a l...
Resultat ple municipal
11
2
4
5
2
Vota!
Moció del Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) per a l'adhesió de l'Ajuntament de Cardedeu a l'any internacional de les cooperatives. La resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides proclama el 2012 com l’Any Internacional de les Cooperatives, i insta als estats membres, com també sol&mi...
Resultat ple municipal
7
9
4
2
Vota!
Moció del grup municipal d'ICV-EUiA-EPM sobre la repercussió a la ciutadania de la pujada unilateral de l'IBI atès el Reial Decret Llei 20/2011 del govern de l'Estat espanyol.. El Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic...
Resultat ple municipal
7
9