drets 2015/2019
3
0
Vota!
Moció per donar suport als Comitès en Defensa de la República i la resistència civil activa i no violenta. Des que l’independentisme ha esdevingut majoritari a Catalunya, les mobilitzacions han estat massives, constants i exemplars. La pràctica de la resistència civil activa i n...
Resultat ple municipal
13
3
0
0
Vota!
Moció de suport a la implementació de la renda garantida de ciutadania. La renda garantida de ciutadania va ser aprovada el juliol de 2017 per unanimitat de tots els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya. Aquesta aprovació...
Resultat ple municipal
3
12
2
0
Vota!
Moció de suport a "Som 27 i més" encausats per la tancada al rectorat de la UAB en defensa de la universitat pública. El 17 d’abril de 2013 més de 200 estudiants de la UAB van iniciar una tancada al Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb l'objectiu què s’apl...
Resultat ple municipal
9
4
2
2
0
Vota!
Moció sobre les titulitzacions de les hipoteques i els desnonaments que promouen els bancs executant hipoteques que van ser transferides a fons de titulització. El procés de titulització es va iniciar a Espanya amb la Llei sobre Règim de Societats i Fons de Titulizació Hipotecària (Llei 19/1992 de 7 de juliol) i va aconse...
Resultat ple municipal
15
1
3
0
Vota!
Modificació ordenança fiscal núm. 13 "Documents administratius - certificació idoneïtat habitatge". ANTECEDENTS L’actual Ordenança núm. 13 Taxa per expedició de documents administratius determina la tributació de 47,35 euros als sol·licitants del certi...
Resultat ple municipal
17
4
0
Vota!
Aprovació del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social. Vist que els Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Cardedeu treballen amb l’objectiu de garantir l’atenció de les necessitats bàsiques del conjunt de la p...
Resultat ple municipal
17
4
0
Vota!
Moció de suport a la Iniciativa Legislativa Popular per una llei del sistema educatiu de Catalunya. Atès que l’Assemblea Groga, que agrupa pares i mares, alumnat i professorat, ha impulsat una Iniciativa Legislativa  Popular, per tal que el Parlament de Catalunya aprovi una Llei...
Resultat ple municipal
10
4
3
2
0
Vota!
Resolució d'al.legacions i aprovació definitiva de l'ordenança municipal reguladora sobre verificació d'habitatges buits. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
9
1
7
Resultat ple municipal
16
1
Resultat ple municipal
15
1
3
0
Vota!
Moció d'adhesió a la xarxa de municipis acollidors. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
Segona aprovació inicial de l'ordenança reguladora sobre verificació d'habitatges buits de Cardedeu. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
9
2
6