drets 2011/2015
3
2
Vota!
Aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora sobre verificació d'habitatges buits de Cardedeu. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
15
2
5
1
Vota!
Moció per a l’adopció de mesures urgents per pal·liar la pobresa energètica. La situació de crisi, atur i de retallades en drets socials està provocant un augment de la pobresa que es concreta en la dificultat de moltes persones per accedir a recursos i servei...
Resultat ple municipal
15
2
7
1
Vota!
Moció per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses. INTRODUCCIÓ L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a causa de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seve...
Resultat ple municipal
15
2
1
6
Vota!
Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l’acord de la derogació del Reglament i extinció del Registre de parelles consensuals de l’Ajuntament de Cardedeu. ANTECEDENTS Atès que per acord plenari de data 25 de juliol de 2013, es va aprovar inicialment la derogació del Reglament i extinció del Registre de Parelles Consensuals de...
Resultat ple municipal
7
9
5
2
Vota!
Moció de rebuig al projecte de Llei de l’avortament del Govern espanyol. Fa temps que el Ministeri de Justícia, que no el de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, com s’escauria, amenaça amb una reforma de la Llei de l’avortament, que segurament...
Resultat ple municipal
12
1
3
3
3
Vota!
Derogació del Reglament i extinció del Registre de Parelles consensuals de l’Ajuntament de Cardedeu. ANTECEDENTS Atès que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 25 de maig de 2001 va aprovar la creació i aprovació del reglament del registre de parelles con...
Resultat ple municipal
8
8
3
3
Vota!
Moció de suport a la renda garantida i a la ILP que sol.licita la seva creació per llei. Atesa la situació d'emergència social que viu Catalunya, amb una de cada cinc persones vivint amb rendes inferiors al llindar de la pobresa, 232.000 llars sense cap ingrés,...
Resultat ple municipal
15
2
5
2
Vota!
Moció presentada pel Grup municipal d'ICV-EUiA per declarar Cardedeu vila lliure de circs amb animals salvatges. ATESOS els nombrosos estudis científics que demostren que els animals són éssers dotats de sensibilitat, no només física sinó també psíquica....
Resultat ple municipal
17
4
3
Vota!
Moció presentada pels grups municipals de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) i ERC-ACORD Independentista, en nom de l'ANC (Assemblea Nacional Catalana)-Cardedeu, per l'autorització de la col·locació d'una estelada. Els moments històrics que estem vivint són crucials per al futur del país i calen gestos inequívocs en suport del procés que ens permeti desenvolupar sense traves...
Resultat ple municipal
4
9
4
3
3
Vota!
Moció presentada pel Grup municipal Socialista, amb l'adhesió dels grups municipals de la CUP-Poble i d'Esquerra-AIND-AM, per garantir el dret a l'habitatge. Les polítiques d’habitatge són garantia de cohesió social en temps de crisi; una crisi que ha comportat l'augment de l’atur i amb ell, milers de persones en una...
Resultat ple municipal
8
9
4
2
Vota!
Moció del grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular per denunciar les darreres mesures econòmiques del govern espanyol que atempten els drets socials i laborals bàsics.. El darrer 30 de Desembre de 2011 el nou Executiu espanyol, amb majoria absoluta del Partit Popular, va fer públiques un seguit de mesures econòmiques que sota la pàtina de pol&...
Resultat ple municipal
7
9
4
2
Vota!
Moció conjunta dels grups municipals d'ICV-EUiA i PSC recolzant el posicionament dels sindicats CC.OO. i U.G.T. contra la reforma laboral imposada pel Govern de l'Estat.. El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves causes en la fallida del sistema financer. Una de les conseqüències més dures que ...
Resultat ple municipal
7
9
5
1
Vota!
Moció sobre les retallades pressupostàries en Sanitat i Ensenyament aplicades al nostre poble. MOTIVACIONS "Especialment en temps de crisi, la protecció social i la universalitat, integritat, equitat i qualitat dels serveis públics han de ser una prioritat màxim...
Resultat ple municipal
9
2
6
4
2
Vota!
Moció sobre la Renda mínima d'inserció. Fa més de 20 anys que a Catalunya es va crear el PIRMI (Programa lnterdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció) l’Ajuntament de Cardedeu en fa una valoraci&oacut...
Resultat ple municipal
11
6