dietes 2011/2015
1
5
Vota!
Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/2012. Vista la memòria de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 15 d’octubre de 2012, justificativa de la necessitat de tramitar un expedient de reconeixement extrajudi...
Resultat ple municipal
9