crisi 2011/2015
3
3
Vota!
Moció sobre la creació d'una comissió de crisi. Atès el moment actual de dificultat econòmica que travessa el municipi així com l’enorme índex d’endeutament que presenta a data d’avui. Atè...
Resultat ple municipal
3
14