cooperació 2011/2015
4
1
Vota!
Moció sobre la distribució del Fons de Cooperació Local de Catalunya per a l’exercici 2013. El passat 27 de desembre de 2013, va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució de la Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions ...
Resultat ple municipal
17
2
3
Vota!
Aprovació del canvi i nou nomenament de representant al Fons Català de Cooperació i a la Xarxa de Ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat.. Atès que el Ple de la Corporació, a la sessió del dia 26 de gener de 2012, va nomenar com a representant de l’Ajuntament al Fons Català de Cooperació i a la...
Resultat ple municipal
9
1
7