convenis 2011/2015
Resultat ple municipal
15
2
Resultat ple municipal
12
5
2
4
Vota!
Modificació del conveni de cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament de Cardedeu i el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs sobre la gestió del servei municipal de clavegueram de Cardedeu. ANTECEDENTS En data 23 de febrer de 2012 el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu va aprovar definitivament el conveni de cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament de Carde...
Resultat ple municipal
9
3
5
2
3
Vota!
Aprovació del Conveni de col.laboració amb la Diputació de Barcelona i CECOT en el projecte Reempresa. Vist l’informe del Director del CSETC, de data 15 de maig de 2013, de conveniència i adequació del programa REEMPRESA als objectius i necessitats del teixit productiu municipal ...
Resultat ple municipal
17
Resultat ple municipal
17
1
4
Vota!
Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Cardedeu relatiu a Polítiques de Turisme. Atès que l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió del Ple municipal del dia 26 de juliol de 2012, va aprovar la ratificació de l’acord de la Junta General del Consorci...
Resultat ple municipal
14
1
2
2
3
Vota!
Aprovació de la delegació de la gestió del servei públic de clavegueram en el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs i aprovació del conveni regulador.. Atès que la protecció de la salubritat pública i el drenatge urbà són competències obligatòries dels Ajuntaments, de conformitat amb l’article...
Resultat ple municipal
9
7
2
3
Vota!
Validació de l'aprovació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament de Cardedeu per a la redacció del pla de renovació i millora de l'espai públic del nucli històric.. Atès que l’Ajuntament de Cardedeu en data 14 de novembre de 2011 ha sol·licitat al Departament de Territori i Sostenibilitat i l'Ajuntament de Cardedeu la seva col·laboració...
Resultat ple municipal
13
4