consorcis 2011/2015
2
3
Vota!
Aprovació de la ratificació de l'acord de la Junta General del Consorci de Turisme del Vallès Oriental del dia 26 de juny de 2012, d'aprovació inicial de la dissolució del Consorci. RELACIÓ DE FETS CONSTITUCIÓ 1. El 22 de desembre de 1998, es va constituir el Consorci de Turisme del Vallès Oriental, d’ara endavant Consorci, del qual en formem p...
Resultat ple municipal
14
2