concessions 2011/2015
2
1
Vota!
Aprovació de la modificació del contracte de concessió administrativa de la gestió del servei públic de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines en el terme municipal de Cardedeu. ANTECEDENTS Atès que en data 5 de de5embre de 2012 el Ple Municipal de l'AJuntament de Cardedeu aprova l'adudicació de la gestió del servei public municipal de nete...
Resultat ple municipal
14
3
Resultat ple municipal
10
7