comerç 2015/2019
3
0
Vota!
Aprovació definitiva del redactat de la nova ordenança del mercat de venda no sedentària (mercat setmanal). ANTECEDENTS Atès que en la sessió del ple municipal de data 27 d’abril de 2017 es va aprovar inicialment el redactat de la nova  Ordenança del Mercat de Venda...
Resultat ple municipal
14
1
3
0
Vota!
Aprovació definitiva del redactat del nou reglament del mercat municipal de Cardedeu. ANTECEDENTS Atès que en la sessió del ple municipal de data 27 d’abril de 2017 es va aprovar inicialment el redactat del nou Reglament del Mercat Municipal de Cardedeu. ...
Resultat ple municipal
14
1
0
0
Vota!
Aprovació inicial de la nova ordenança del mercat de venda no sedentària (mercat setmanal). ANTECEDENTS L’actual Ordenança municipal reguladora de les Activitats comercials a la via pública aprovada al BOP al 19 de desembre de 2012 ha quedat obsoleta per les dif...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de la via pública: parades annexes al mercat municipal. ANTECEDENTS L’actual Ordenança municipal reguladora de la via pública del municipi de Cardedeu actual modificada, es va aprovar en data 28 de gener de 2016 pel Ple de l&r...
Resultat ple municipal
12
3
0
0
Vota!
Aprovació inicial del nou reglament del mercat municipal. ANTECEDENTS Atès que el funcionament del Mercat Municipal de Cardedeu està regulat pel propi reglament. Atès que el primer reglament de funcionament va ésser ...
Resultat ple municipal
15