comerç 2011/2015
1
5
Vota!
Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla d’Ordenació urbanística municipal de Cardedeu referent als eixos comercials. ANTECEDENTS Atès que aquesta Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal (en endavant, POUM) del municipi de Cardedeu relativa als eixos come...
Resultat ple municipal
14
2
3
4
Vota!
Aprovació inicial de modificació del POUM de Cardedeu referent als eixos comercials. ANTECEDENTS Atès que el dia 20 de setembre de 2012 La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla d’o...
Resultat ple municipal
14
1
2
3
2
Vota!
Aprovació inicial de l'ordenança d'activitats comercials a la via pública (Mercat setmanal). Atès que la Directiva 123/2006/CE, de 26 de novembre, relativa als serveis en el mercat interior estableix un nou model d’actuació administrativa que afecta expressament a la ve...
Resultat ple municipal
15
2
3
2
Vota!
Aprovació de la modificació de la Taxa per ocupació del mercat municipal.. Atès que des de l’any 2009, al ple de novembre, l’ajuntament va recuperar la gestió directa del mercat municipal. Atès que la tarifa d’ocupació tin...
Resultat ple municipal
12
5