associacions 2019/2023
0
0
Vota!
Constitució de l'Associació de municipis i entitats per a l'energia pública (AMEP) i aprovació dels seus estatuts. En data 20 de juliol de 2020 va ser presentat el Protocol. I la seva addenda, signat per una cinquantena de municipis i entitats, relatiu a mesures d’impuls de l’Associació de ...
Resultat ple municipal
14
3
0
0
Vota!
Aprovació adhesió a l’Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta . ANTECEDENTS Amb la finalitat de promoure i difondre el model de recollida selectiva anomenat “Porta a porta” en l’àmbit de la gestió dels residus a Catalunya, prom...
Resultat ple municipal
13
3
1