arxiu 2011/2015
4
1
Vota!
Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l’acord d’aprovació inicial del Reglament de l’Arxiu Municipal de Cardedeu. ANTECEDENTS Atès que per acord plenari de data 26 de setembre de 2013, es va aprovar inicialment el Reglament de l’Arxiu Municipal de Cardedeu i es va sotmetre a informació ...
Resultat ple municipal
16
1
1
4
Vota!
Aprovació inicial del Reglament de l'Arxiu municipal de Cardedeu. Antecedents VIST l’avantprojecte de Reglament d’Arxiu Municipal de Cardedeu elaborat per la Comissió d’Estudi constituïda per Resolució d’aquesta Alcald...
Resultat ple municipal
16
1