animals 2015/2019
3
0
Vota!
Aprovació definitiva de l'ordenança de tinença d'animals. ANTECEDENTS Mitjançant decret d’alcaldia de 8 de setembre de 2016, es va resoldre iniciar expedient per a la revisió i modificació total de la Ordenança de ...
Resultat ple municipal
10
4
1
2
0
Vota!
Modificació de l'ordenança municipal reguladora de tinença d'animals en motiu de les al·legacions rebudes en el període d'exposició pública. ANTECEDENTS Mitjançant decret d’alcaldia de 8 de setembre de 2016, es va resoldre iniciar expedient per a la revisió i modificació total de la Ordenança de ...
Resultat ple municipal
9
6
2
0
Vota!
Modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció dels animals. ANTECEDENTS Vist la necessitat d’adaptar l’actual Ordenança reguladora de la tinença d’animals de companyia de Cardedeu al Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’...
Resultat ple municipal
15