al·legacions 2015/2019
0
1
Vota!
Desestimació de l'al·legació presentada i aprovació definitiva del Pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponent a l'any 2016. En data 23 de desembre de 2015, el Ple va aprovar inicialment el pressupost General de la Corporació i de la Plantilla de personal per l’any 2016. Exposat al públic mitjan&c...
Resultat ple municipal
12
1
4