aigua 2011/2015
Resultat ple municipal
10
7
Resultat ple municipal
6
11
Resultat ple municipal
6
11
0
3
Vota!
Aprovació de la clarificació de les accions exercides mitjançant acord de Ple de 21 de desembre de 2013, en relació a les obligacions econòmiques derivades del contracte de concessió del servei públic d’abastament d’aigua potable. Atès el contingut del contracte administratiu de concessió del servei públic d’abastament del municipi de Cardedeu adjudicat a favor de l’entitat “Aguas Potab...
Resultat ple municipal
16
Resultat ple municipal
16
6
1
Vota!
Aprovació de les accions contemplades en l'informe tècnic sobre l'efecte jurídic de l'expedient de reequilibri del contracte de concessió del servei d'abastament d'aigua potable al municipi de Cardedeu, de data 4 de desembre de 2013. Atès que en data 25 de febrer de 2013, la Junta de Govern local aprova la contractació dels treballs d’auditoria de la concessió administrativa del servei d’aig&uum...
Resultat ple municipal
16
4
2
Vota!
Moció de la CUP per a l'adhesió a la plataforma "Aigua és vida", instant a la Generalitat de Catalunya que eviti l'externalització dels servei de l'empresa pública ATLL.. A instància de la Plataforma Aigua és Vida, formada per entitats de la societat civil, sindicals, veïnals, ecologistes i solidàries, la CUP de Cardedeu presentem a aquest ...
Resultat ple municipal
16