administració 2011/2015
2
4
Vota!
Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de l’Administració electrònica. Antecedents VIST l’avantprojecte d’Ordenança reguladora de l’administració electrònica elaborat per la Comissió d’Estudi constituïda per R...
Resultat ple municipal
17
4
3
Vota!
Moció contra l’avantprojecte de Llei per a la racionalització i la sostenibilitat de l’administració local. EXPOSICIÓ DE MOTIUS: El nostre Estat viu immers en una profunda crisi econòmica que té la seva causa en el col·lapse del sistema financer. Una de les conseqü&e...
Resultat ple municipal
15
2