adjudicacions 2011/2015
0
2
Vota!
Aprovació de la resolució del contracte del servei públic de neteja viària i recollida de trastos vells i andròmines amb l’empresa URBASER. Antecedents L’empresa Ecosenda Gestión Ambiental, SLU va signar contracte amb l’Ajuntament de Cardedeu, com a concessionària del servei públic de neteja vi&agra...
Resultat ple municipal
9
7
Resultat ple municipal
15
2
3
3
Vota!
Adjudicació de la concessió administrativa de la gestió del servei públic municipal de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines al terme municipal de Cardedeu. Atès que el Ple Municipal ordinari a la sessió del dia 26 de juliol de 2012, va acordar aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions t&...
Resultat ple municipal
13
3
3
4
Vota!
Adjudicació del Servei de neteja dels edificis municipals. . Atès que el Ple de l’Ajuntament a la sessió del dia 28 de març de 2012, va acordar aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques qu...
Resultat ple municipal
14
2