adhesions 2011/2015
4
3
Vota!
Aprovació de l'adhesió a l'Associació de municipis per a la Independència. Tot i que l'Ajuntament de Cardedeu n'és membre, quedava pendent aprovar els estatuts de l'AMI en ple municipal.
Resultat ple municipal
11
2
4
3
1
Vota!
Adhesió a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya. El 18 de desembre de 1913 s'aprovà el Reial Decret que facultava a Ies Diputacions Provincials a mancomunar-se. EIs dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren a l'antic Palau d...
Resultat ple municipal
17
5
2
Vota!
Moció del Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) per a l'adhesió de l'Ajuntament de Cardedeu a l'any internacional de les cooperatives. La resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides proclama el 2012 com l’Any Internacional de les Cooperatives, i insta als estats membres, com també sol&mi...
Resultat ple municipal
7
9