25-04 Plenari de 25 d'abril de 2019

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 25 d'abril de 2019, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila

Punts destacats

0
0
Vota!
Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Cànoves i Samalús i de Cardedeu. ANTECEDENTS En data 26 d’octubre de 2017, el Ple Municipal, en va nomenar els membres de la Comissió de la verificació de les operacions de delimitació dels termes muni...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Aprovar definitivament l’establiment del servei públic d’aparcaments segurs de bicicletes complementari als mitjans de transport públic de Cardedeu (Bicicleda). ANTECEDENTS Vist que el Ple Municipal de l’Ajuntament de Cardedeu, en sessió celebrada en data 31 de gener de 2019, va adoptar els acords següents: Aprovar inicialment l...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Moció per a la suspensió de la venda d'armes espanyoles a la coalició saudita que intervé al conflicte del Iemen. Des de març del 2015 fins al de juliol de 2018, la coalició internacional encapçalada per l’Aràbia Saudita que opera a la guerra del Iemen, ha dut a terme mé...
Resultat ple municipal
15