28-03 Plenari de 28 de març de 2019

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 28 de març de 2019, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila

Punts destacats

0
0
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu. ANTECEDENTS DE FET 1.- En l’actual Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Cardedeu figura el lloc de treball de Tècnic de Salut en règim laboral. Entre d&...
Resultat ple municipal
12
3
0
0
Vota!
Aprovació inicial del Reglament de Participació ciutadana. ANTECEDENTS L’Ajuntament de Cardedeu va aprovar definitivament, en el Ple Ordinari del dia 28 de setembre de 2006, el Reglament de participació ciutadana de Cardedeu. La Diputaci...
Resultat ple municipal
11
4
0
0
Vota!
Moció en suport al manifest "Eurovelo 8 pel Vallès oriental". Vivim en un període marcat a nivell global per l’ acceleració d’ un canvi climàtic que es troba a les portes de tenir efectes catastròfics durant la propera ...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Declaració de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala annex. ANTECEDENTS Vist que el ple de l’Ajuntament de Cardedeu, va adoptar entre d’altres, l’acord d’inici de l’expedient de responsabilitat per vicis ocults en les obres d...
Resultat ple municipal
12
3
0
0
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal 2019. Vist que, en el Ple de data 28 de febrer del 2019 l’Ajuntament de Cardedeu va aprovar definitivament la plantilla de personal que va quedar determinada d’acord amb el següent quadr...
Resultat ple municipal
12
3
0
0
Vota!
Aprovació de l'Acord regulador de les condicions laborals del personal de l'Ajuntament de Cardedeu per al període 2019-2020. Les condicions de treball el personal de l’Ajuntament de Cardedeu es troben regulades pel conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Cardedeu per al pe...
Resultat ple municipal
15