26-04 Plenari de 26 d'abril de 2018

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 26 d'abril de 2018, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila

Punts destacats

3
0
Vota!
Moció per donar suport als Comitès en Defensa de la República i la resistència civil activa i no violenta. Des que l’independentisme ha esdevingut majoritari a Catalunya, les mobilitzacions han estat massives, constants i exemplars. La pràctica de la resistència civil activa i n...
Resultat ple municipal
13
3
2
0
Vota!
Aprovació de la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local de l'adopció de tots els acords necessaris per tramitar la licitació de la concessió del servei de l'escola bressol municipal "Els Daus". ANTECEDENTS Ateses les necessitats de tramitar de forma àgil la licitació de la concessió del servei de l’escola bressol municipal “Els Daus”, als efec...
Resultat ple municipal
13
3
2
0
Vota!
Aprovació de la proposta de festes locals per a l'any 2019. Vist l’escrit amb R.E. 3546/2018 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sol.licitant la proposta de les Festes Locals per l’any 2019. Atès que l&rs...
Resultat ple municipal
16