30-03 Plenari de 30 de març de 2017

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 30 de març de 2017, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

0
0
Vota!
Modificació pressupostària 4/2017. Crèdit extraordinari. Vista la memòria de la Presidència, 20 de març de 2017, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificaci&o...
Resultat ple municipal
9
8