23-02 Plenari de 23 de febrer de 2017

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 23 de gener de 2017, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Punts destacats

1
0
Vota!
Moció per a la desmilitarització i renaturalització del Parc Natural del Montseny en suport a la campanya "Recuperem el cim!". L’any 1978 va ser aprovat el Pla Especial de protecció del Montseny, any en que la UNESCO va qualificar el parc natural com a reserva de la Biosfera. El territori del massí...
Resultat ple municipal
9
4
2
Resultat ple municipal
14
1
1
0
Vota!
Aprovació inicial del canvi de la forma de gestió del servei públic de Centre Esportiu Municipal.. ANTECEDENTS En data 22 de març de 2005 es va aprovar definitivament l’establiment del servei públic de centre esportiu municipal. L’acord adoptat pel Ple aprova...
Resultat ple municipal
9
6
0
0
Vota!
Execució de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat 28/2014. En data 11 de juliol de 2015, pel Jutjat contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona, procediment abreujat 28/2014 , es va dictar sentència núm. 192/2015 que, en l...
Resultat ple municipal
8
6