27-11 Plenari de 27 d'octubre de 2016

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 27 d'octubre de 2016, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Punts destacats

2
0
Vota!
Modificació pressupostària núm. 12/2016. Crèdit extraordinari. Vista la memòria de la Presidència de 6 d’octubre de 2016, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificaci&oacu...
Resultat ple municipal
16