28-07 Plenari de 28 de juliol de 2016

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 28 de juliol de 2016, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Punts destacats

1
0
Vota!
Aprovació definitiva dels estatuts de la societat de responsabilitat limitada de capital íntegrament públic "C10 Serveis i Manteniments, S.L. i acordar la seva constitució. ANTECEDENTS Que el Ple Municipal, en sessió celebrada el passat dia 26 de maig de 2016, va prendre, entre d’altres, l’acord següent: Acord inicial de creació de...
Resultat ple municipal
8
6
1
0
Vota!
Aprovació de la proposta de festes locals per a l'any 2017. Atès que mitjançant l’Ordre EMO/137/2016, de 30 de maig, de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, publicada al Diari Oficial...
Resultat ple municipal
13