26-11 Plenari de 26 de novembre de 2015

Sessió ordinària del Ple, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Punts destacats

2
0
Vota!
Resolució d'al.legacions i aprovació definitiva de l'ordenança municipal reguladora sobre verificació d'habitatges buits. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
9
1
7
0
0
Vota!
Aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2014. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
12
5
0
0
Vota!
Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 05/2015. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
12
5
0
0
Vota!
Aprovació modificació pressupostària núm. 14/2015. Transferència de crèdit, suplement de crèdit i crèdit extraordinari. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
12
5
0
0
Vota!
Aprovació de la gestió del Padró municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2015. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
17