29-10 Plenari de 29 d'octubre de 2015

Sessió ordinària del Ple, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Punts destacats

Resultat ple municipal
16
1
Resultat ple municipal
16
1
Resultat ple municipal
12
1
4
0
0
Vota!
Ampliació de la delegació de funcions de l'Ajuntament de Cardedeu en l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
17
0
0
Vota!
Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'any 2016.. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
10
4
3