30-07 Ple ordinari de 30 de juliol de 2015

Sessió ordinària del Ple, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Punts destacats

0
0
Vota!
Aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació i de la plantilla de personal corresponents a l'any 2015.. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
12
1
4
0
0
Vota!
Moció a favor de garantir un servei de menjador escolar de qualitat a les escoles públiques de Cardedeu. (R.E. nº 8320).. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
16
1
0
0
Vota!
Moció de suport al Correllengua 2015. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
12
1
4
0
0
Vota!
Autorització de compatibilitat de la Sra. A. Z. A.. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
13
4
Resultat ple municipal
14
2
1
0
0
Vota!
Modificació de la relació de llocs de treball. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
15
1
1
Resultat ple municipal
17
0
0
Vota!
Segona aprovació inicial de l'ordenança reguladora sobre verificació d'habitatges buits de Cardedeu. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
9
2
6
0
0
Vota!
Aprovació de la delegació de competències de Ple a favor de la Junta de Govern Local relatives als preus públics. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
17
0
0
Vota!
Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit nº 4/2015. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
Composició de les Comissions de treball i seguiment de cada àrea. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
17
0
0
Vota!
Nomenament de membres en òrgans col·legiats. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
17
0
0
Vota!
Nomenament de representants de l'Ajuntament en institucions. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
17