30-04 Ple ordinari del 30 d'abril de 2015

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 30 d'abril de 2015, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Punts destacats

3
2
Vota!
Aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora sobre verificació d'habitatges buits de Cardedeu. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
15
2
0
1
Vota!
Aprovació del comptes justificatius 2013 del conveni de l'Associació de Jubilats de Cardedeu. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
6
11
0
1
Vota!
Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits nº 3/2015. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
6
11
Resultat ple municipal
12
5
Resultat ple municipal
12
5
0
0
Vota!
Autorització de compatibilitat de la Sra. S.F.P. . El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
8
9
0
0
Vota!
Autorització de compatibilitat de la Sra. A.M.F.. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
8
9
0
0
Vota!
Autorització de compatibilitat del Sr. E.B.G. . El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
8
9
Resultat ple municipal
15
2
0
0
Vota!
Aprovació provisional de la modificació puntual del pla d'ordenació urbanística municipal de Cardedeu al sector PMU-26 "Can Boixadera". El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
14
2