25-03 Ple ordinari del 26 de març de 2015

Sessió ordinària del Ple de la Corporació que tindrà lloc el 26 de març, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Punts destacats

5
0
Vota!
Moció de suport a la celebració de la XXXIV trobada nacional de trabucaires a Cardedeu l'any 2016. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
15
2
Resultat ple municipal
8
3
6
0
0
Vota!
Aprovació inicial de l'ordenança de la intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives de Cardedeu. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
9
6
2
0
0
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de la via pública de Cardedeu. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
14
3
0
0
Vota!
Aprovació de la ratificació de la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci LOCALRET. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
15
2
0
0
Vota!
Aprovació del Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu 2015. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
12
5
0
0
Vota!
Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit nº 2/2015. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
6
11
0
0
Vota!
Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit nº 1/2015. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
6
10