30-10 Ple ordinari del 30 d'octubre de 2014

Sessió ordinària del ple de l'Ajuntament, dijous dia 30 d'octubre de 2014, a les 19.00 hores, al saló de sessions de la Casa de la Vila

Punts destacats

2
1
Vota!
Dictamen relatiu a l'autorització de la compatibilitat del Sr. J.M.F.I.. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
17
0
3
Vota!
Dictamen relatiu a l'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'any 2015. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
7
5
5
Resultat ple municipal
10
6
0
1
Vota!
Dictamen relatiu a l'autorització de la compatibilitat del Sr. C.G.M.. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
13
4