25-09 Ple ordinari del 25 de setembre de 2014

Sessió ordinària del ple de l'Ajuntament, dijous dia 25 de setembre de 2014, a les 19.00 hores, al saló de sessions de la Casa de la Vila

Punts destacats

5
1
Vota!
Proposta d'acords per a l'aprovació dels preus públics trimestrals de les activitats de cursos i tallers del Casal de Joves "La Fusteria".. Vist l’informe favorable del tècnic de Cultura i Joventut de data 12 de setembre de 2014 en relació a la proposta de preus públics trimestrals de les activitats de taller...
Resultat ple municipal
8
2
6
4
2
Vota!
Proposta d'acords d'aprovació d'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, número 03/2014. (PRP2014/1090). Vista la memòria de l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 25 de setembre de 2014, justificativa de la necessitat de tramitar un expedient de reconeix...
Resultat ple municipal
13
3
4
1
Vota!
Proposta d'acords per a l'aprovació dels preus públics de les entrades i descomptes dels espectacles del segon semestre 2014 del Centre Cultural de Cardedeu. Vist l’informe favorable del tècnic de Cultura i Joventut de data 10 de setembre de 2014 en relació a la proposta de preus públics de les activitats escèniques de ...
Resultat ple municipal
9
3
4