24-07 Sessió ordinària del 24 de juliol de 2014

0
2
Vota!
Proposta d'acords per a l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal de Cardedeu referent a les tanques i mitgeres. L'objectiu d'aquesta modificació puntual és la d'esmenar alguns aspectes de les normes urbanístiques del POUM i del PMU-24 de Cardedeu que han generat problemes en ...
Resultat ple municipal
5
10