26-06 Sessió ordinària del 26 de juny de 2014

Primer ple ordinari després de l'aprovació de la modificació de la periodicitat per tornar a fer-los de manera mensual. En aquest ple destaquen l'aprovació de diversos preus públics, la modificació de la plantilla de l'ajuntament i les mocions que presenta al Partit Popular.

S'inclouen les descripcions de cada punt que l'ajuntament a publicat al web.

http://www.cardedeu.cat/public/noticia/aquest-dijous,-26-de-juny,-ple-municipal/

Punts destacats

2
5
Vota!
Moció per a dedicar un espai rellevant al primer president del Govern de l'Espanya Democràtica. Es demana dedicar un espai rellevant a poble a l'Adolfo Suarez., primer president democratic tras la caiguda del regim franquista.
Resultat ple municipal
2
15
4
3
Vota!
Aprovació de l'adhesió a l'Associació de municipis per a la Independència. Tot i que l'Ajuntament de Cardedeu n'és membre, quedava pendent aprovar els estatuts de l'AMI en ple municipal.
Resultat ple municipal
11
2
4
3
3
Vota!
Moció sobre les pintades al parc de Ponent de Granollers. Moció per rebutjar unes pintades amb amenaces de mort contra el Partit Popular al Parc de Ponent de Granollers
Resultat ple municipal
13
4
3
2
Vota!
Nomenament de regidors del grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), nomenament a les comissions informatives, a la Comissió Especial de Comptes i en diferents òrgans municipals. En haver entrat un nou regidor de la CUP, Ramon Garcia, en substitució del regidor sortint, Adrià Soler, cal actualitzar les dades als organismes on s'ha fet el canvi.
Resultat ple municipal
17
0
4
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball i de la plantilla de personal a l'Ajuntament de Cardedeu. Per tal de canviar perfils d'alguns llocs de treball de l'Ajuntament, ja que han assolit més responsabilitats.
Resultat ple municipal
6
11
0
3
Vota!
Aprovació dels preus públics per l'activitat Casal Estiu Jove. Aprovació del preu a pagar pels ciutadans que facin servir aquest servei.
Resultat ple municipal
9
1
7
Resultat ple municipal
14
3
0
3
Vota!
Aprovació del Pla estratègic de subvencions per l'any 2014. Segons la llei de subvencions, aquestes cal atorgar-les a partir d'un Pla estratègic, que és el que es portarà al ple
Resultat ple municipal
13
4
Resultat ple municipal
17
Resultat ple municipal
17
0
1
Vota!
Aprovació de la liquidació definitiva del contracte del servei públic de neteja viària i recollida de trastos vells i andròmines al municipi de Cardedeu. El contracte amb l'empresa de servei de neteja viària va finalitzar i ara queda pendent aprovar-ne la liquidació, per tal que l'Ajuntament pugui cobrar uns imports que quedave...
Resultat ple municipal
14
1
2