27-03 Sessió ordinaria del 27 de març de 2014

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, dia 27 de març de 2014, a les 19 hores, al saló de sessions de la Casa de la Vila

Punts destacats

4
2
Vota!
Moció de suport a la campanya de recollida de signatures “signa un vot per la independència”. Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés sobiranista al nostre país ha entrat en la seva fase final i decisiva. Si a l’an...
Resultat ple municipal
8
3
5
5
1
Vota!
Moció de suport a la iniciativa promoguda per l’ANC de Cardedeu per la constitució de la Taula de Cardedeu pel Dret a Decidir. MANIFEST DE CONSTITUCIÓ DE LA TAULA DE CARDEDEU PEL DRET A DECIDIR La vila de Cardedeu vol expressar el seu suport al procés democràtic que ha de culminar amb la convocat&o...
Resultat ple municipal
15
2
3
3
Vota!
Moció de rebuig de l’augment desorbitat de les tarifes del transport públics. Atès que el Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità, el passat mes de desembre de 2013, va aprovar un increment de les tarifes del transpor...
Resultat ple municipal
16
1
5
Vota!
Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla d’Ordenació urbanística municipal de Cardedeu referent als eixos comercials. ANTECEDENTS Atès que aquesta Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal (en endavant, POUM) del municipi de Cardedeu relativa als eixos come...
Resultat ple municipal
14
2
0
3
Vota!
Aprovació de la suspensió de tramitacions i de llicències per a modificar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu a l’àmbit del sector 19. ANTECEDENTS D’acord amb la sentència núm. 872 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (recurs 33/2009) es declara nul de ple dret el PMU-19 i l’acord del...
Resultat ple municipal
9
7
1
2
Vota!
Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 01/2014. Vista la memòria de l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 16 de maig de 2012, justificativa de la necessitat de tramitar un expedient de reconeixemen...
Resultat ple municipal
6
1
9
0
2
Vota!
Aprovació de la resolució del contracte del servei públic de neteja viària i recollida de trastos vells i andròmines amb l’empresa URBASER. Antecedents L’empresa Ecosenda Gestión Ambiental, SLU va signar contracte amb l’Ajuntament de Cardedeu, com a concessionària del servei públic de neteja vi&agra...
Resultat ple municipal
9
7