28-11 Sessió ordinària 28 de novembre de 2013

Sessió ordinària 28 de novembre de 2013

Punts destacats

5
2
Vota!
Moció per l’aclariment dels fets entorn la repintada del Mural independentista de Cardedeu i les multes i denúncies al moviment independentista de Cardedeu. Aquesta moció es presenta per aprofundir en l’aclariment dels fets entorn les denúncies i acusacions realitzades per càrrecs públics de l’Ajuntament de Carde...
Resultat ple municipal
8
8
5
2
Vota!
Moció de rebuig al projecte de Llei de l’avortament del Govern espanyol. Fa temps que el Ministeri de Justícia, que no el de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, com s’escauria, amenaça amb una reforma de la Llei de l’avortament, que segurament...
Resultat ple municipal
12
1
3
4
3
Vota!
Moció en defensa de RTVV. Des de Cardedeu volem manifestar el nostre rebuig total i absolut a la decisió anunciada pel govern valencià i aprovada per les Corts Valencianes de tancar la Ràdio Televisi&oa...
Resultat ple municipal
15
1
4
3
Vota!
Dictamen relatiu a la proposta de revisió de les tarifes del servei de subministrament d’aigua potable al municipi de Cardedeu. L’entitat Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A., actual concessionària del servei de subministrament d’aigua potable a Cardedeu, va presentar en data 13/11/2013 i amb...
Resultat ple municipal
16
1
6
Vota!
Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l’acord de la derogació del Reglament i extinció del Registre de parelles consensuals de l’Ajuntament de Cardedeu. ANTECEDENTS Atès que per acord plenari de data 25 de juliol de 2013, es va aprovar inicialment la derogació del Reglament i extinció del Registre de Parelles Consensuals de...
Resultat ple municipal
7
9
2
4
Vota!
Aprovació provisional del Text refós del Pla Especial Riera de Vallforners. Antecedents Atès que el 20 de maig de 2008 el Pla Especial de la Riera de Vallforners es va aprovar inicialment per Decret d’Alcaldia. Atès que el dia 29 de juliol de 2...
Resultat ple municipal
14
2
2
4
Vota!
Nomenament de representant a la Xarxa de Ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. Atès que en data 7 de novembre de 2013, s’ha dictat decret d’alcaldia nº 799/2013, que modifica la resolució del Decret de cartipàs, per la qual cosa es necess...
Resultat ple municipal
9
8
4
2
Vota!
Aprovació de la gestió del padró municipal d’habitants amb referència a l’1 de gener de 2013. Atès que de conformitat amb l'article 81 del Reglament de Població i Demarcació territorial dels ens locals, en la redacció donada pel Reial Decret 2612/1996 de 20 d...
Resultat ple municipal
17