28-06 Sessió ordinària 28 de juny 2012

Sessió ordinària 28 de juny 2012

Punts destacats

4
2
Vota!
Moció sobre la unitat lingüística de la llengua catalana. Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya, del País Valencià, de les Illes Balears, de la Catalunya Nord, de la Franja de Ponent i de l’es...
Resultat ple municipal
15
1
1
2
4
Vota!
Moció de recolzament a la iniciativa legislativa popular de la regulació de la dació en pagament, de paralització dels desnonaments i de lloguer social. Vist que segons les dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 2007 i el tercer trimestre de 2011 s’han produït a Espanya 151.369 processos de desallotjament com a ...
Resultat ple municipal
15
1
1
4
2
Vota!
Moció de suport a la Iniciativa Ciutadana Europea perquè la UE garanteixi el manteniment de la ciutadania europea als ciutadans d'un nou estat sorgit d'un procés de secessió d'un territori d'un estat membre. Atès que el Tractat de la Unió Europea, en el seu article 11.4, presenta el dret de la Iniciativa Ciutadana Europea, els ciutadans de la Unió Europea poden participar directame...
Resultat ple municipal
8
9
3
3
Vota!
Proposta de resolució de l'aprovació de l'adhesió al Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). Vist que l’any 1992 l’Ajuntament de Cardedeu va signar un Conveni de col·laboració amb el CPNL a través del CNL, Centre de Normalització Lingüíst...
Resultat ple municipal
15
1
1
2
4
Vota!
Proposta de resolució de l'aprovació de la suspensió de l'atorgament de llicències amb la finalitat d'estudiar la reforma del Pla d'Ordenació Urbanística de Cardedeu en relació als usos socioculturals i religiosos. Atès que l’Ajuntament està treballant en la modificació de POUM relativa a l’ús sociocultural ja que aquest admet tant les activitats culturals com religiose...
Resultat ple municipal
9
8