4
2
Vota!

Moció de suport al model d'immersió lingüística a l'escola.

El Tribunal Suprem ha emès la sentència del 12/06/2012 que anul·la diversos articles del Decret 181/2008 de 9 de setembre del Departament d’Educació del Govern de la Generalitat de Catalunya sobre l’ús del català en el segon cicle de l’educació infantil. Tot i que aquesta sentència es refereix a una norma de rang inferior a la Llei d’Educació de Catalunya, considerem important reiterar el nostre suport sense fissures al model educatiu del nostre país així com al model d’immersió lingüística que tan bons resultats ha donat els darrers 30 anys.

La consideració del catal com a llengua vehicular a l’escola ha contribuït de forma decisiva a la cohesió social a Catalunya en no disgregar per raons de llengua els infants del nostre país, un fet que podria provocar la segregació social. El nostre model educatiu s’ha demostrat eficaç de manera que els alumnes escolaritzats a Catalunya finalitzen els seus estudis amb iguals competències lingüístiques en català i en castellà.

La immensa majoria dels partits polítics amb representació parlamentària dóna suport al model d’immersió lingüística del nostre país. Cal no contribuir a polititzar encara més un model que ha demostrat ser integrador i no discriminatori en tant que ha establert la igualtat d’oportunitats entre els alumnes del nostre país amb independència de la seva llengua d’origen.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, per tot això, els Grups Municipals signants de l’Ajuntament de Cardedeu proposen al ple municipal els següents ACORDS

  1. Manifestar el nostre compromís amb la immersió lingüística en el sistema educatiu del nostre país, un model d’èxit i de cohesió social reconegut internacionalment i amb un amplíssim consens polític i social, de manera que la llengua catalana sigui la llengua vehicular de l’ensenyament.
  2. Instar el Govern de la Generalitat a mantenir la llengua catalana corn la llengua vehicular d’aprenentatge en l’ensenyament, i continuar d’aquesta manera la bona feina feta els darrers 30 anys.
  3. Instar el Govern de la Generalitat a defensar els docents i els centres educatius en l’exercici dels seus drets i el compliment de les lleis.
  4. Instar el Govern de la Generalitat a recórrer als tribunals competents contra les decisions judicials que puguin malmetre el model lingüístic de les escoles catalanes, recollit en la Llei d’Educació de Catalunya.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
14
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!