0
0
Vota!

Moció per a la integració d'una oficina de benestar i protecció animal a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per tal que Cardedeu sigui municipi respectuós amb els animals.

La mort violenta d’un gos a Teguise (Lanzarote), a qui van emmordassar fins a asfixiar-lo, ha donat lloc a nombrosos moviments per a la protecció animal. Un d’aquests, és el Pacte de Teguise, subscrit pel PSC, que vol unir el teixit social animalista, la societat civil i polítics contra el maltractament animal.

Entre d’altres, el pacte concreta mesures a adoptar com la modificació de les lleis estatals per a prevenir casos de crueltat mitjançant la sensibilització; castigar els casos de maltractament quan la prevenció no hagi estat efectiva; promoure una
legislació autonòmica que fomenti la convivència responsable amb els animals, i promoure la formació dels treballadores i treballadors públics per a l’aplicació de la normativa.

Per aconseguir aquests objectius, es proposen mesures legals per elevar el nivell de protecció dels animals, com ara la reforma del Codi Penal per a l’enduriment de les penes o l’aprovació d’una llei marc de protecció animal. I en l’aspecte educatiu, es demana que es treballi de forma interdisciplinar en la protecció animal i la convivència responsable dins del currículum escolar obligatori.

A banda dels maltractaments, es produeixen un bon nombre d’abandonaments i cal treballar per reduir-los. Segons l’últim estudi publicat per la Fundació Affinity, el 2018 es van abandonar o es van perdre més de 138.000 gossos i gats, representant un perill per a ells mateixos i per a les persones, a més que la seva gestió genera una despesa pública considerable pel fet que el 70% dels gossos i el 97% dels gats no portaven xip, i per tant, només es va aconseguir trobar a la seva família en el 22% i el 3% dels casos respectivament.

A més, malgrat que s’ha demostrat que els animals de família donen companyia, benestar, felicitat i seguretat, millorant la salut mentals, ajudant a fer exercici físic i, fins i tot, salvant vides, continua havent-hi una manca d’informació sobre tots
aquests beneficis a l’hora de conviure amb ells.

Per altra banda, la creença que els animals de les protectores estan malalts, no estan sociabilitzats, tenen traumes a causa del seu abandonament o, simplement, no són de raça amb pedigrí, provoca reticència a l’hora d’adoptar aquests animals i,
per tant, afavoreix l’opció de compra, desfavorint les adopcions d’aquells que tant necessiten una família que els cuidi i estimi com es mereixen, promovent, a més en moltes ocasions, la venda il·legal i el tràfic d’animals.

Es desconeix també els múltiples avantatges per la salut que comporta esterilitzar a l’animal de família, perllongant i millorant la seva qualitat de vida, reduint la possibilitat de contraure determinades malalties com càncer d’ovari o càncer
testicular, millorant el comportament, ja que s’eliminen les conductes relacionades amb l’instint de reproducció (marcatges o miols en època de zel) i, sobretot, s’evita la capacitat de reproducció i el naixement de camades indesitjades, la vida de les
quals perillarà des del primer moment. L’esterilització aportarà tranquil·litat i comoditat per a la família amb la qual conviu l’animal i un millor control de l’abandonament per part de les administracions.

L’esterilització també ofereix un control poblacional dels gats de carrer, evitant superpoblació, tenint en compte que una gata pot tenir entre 15 i 20 gats a l’any i la majoria d’aquests moren en accidents, per malalties, per inanició o per condicions climatològiques adverses.

Maltractament, abandonament, foment de l’adopció i salut animal. Per treballar tots aquests àmbits resulta necessària la creació d’una Oficina de Protecció Animal que es podria encarregar, entre altres múltiples tasques, de les següents gestions:

 • Dur a terme campanyes institucionals sobre la relació i convivència entre persones i animals, sensibilització, civisme i tinença responsable, tant en Xarxes Socials, mitjançant RTV Cardedeu, fullets informatius,  mitjançant els centres veterinaris del municipi, punts d’informació, però sobretot organitzant xerrades en les associacions, en els centres de gent gran i en els centres educatius ja que educar els nens i nenes i els i les joves en el respecte i l’empatis vers els animals, amb la realització de tallers, activitats i sortides afavorint, també, el voluntariat, fomenta la conscienciació i sensibilització de les noves generacions i són les eines que ens faran avançar cap a una millor societat.
 • Emfatitzar sobre la importància de complir i fer complir la llei, com ara la identificació obligatòria, els avantatges de l’esterilització, la promoció de l’adopció en detriment de la compra, recomanacions per viatjar amb animals, campanyes per censar i xipar als animals, consells per proporcionar a aquests les millors condicions de benestar, com seria protegir-los de la calor, del fred, facilitar-los una bona alimentació, atendre a les seves necessitats higièniques, sanitàries, etc.
 • Altres tasques d’aquesta oficina serien les de tramitar ajuts totals o parcials per intervencions d’urgència en centres veterinaris a les persones amb manca de recursos econòmics o coordinar famílies d’acollida durant processos d’hospitalització o malaltia dels propietaris, tal com ha succeït durant el període més complicat de la pandèmia de la Covid-19.
 • A més, aquesta oficina estaria dotada de mitjans per vetllar pels casos de maltractament animal.

Cardedeu ha de donar resposta a totes les famílies que conviuen amb un animal i el consideren per del seu nucli familiar, així com ha de tenir les eines per gestionar totes les qüestions relacionades amb el tema animal tal com marca la Llei de Protecció Animal de Catalunya.

El nostre municipi no es pot quedar enrere en la defensa del benestar i la protecció animal, és per això que, amb l’objectiu, juntament amb la realització de campanyes i mesures que donin suport a aquestes polítiques de benestar i protecció animal,
aconseguint que Cardedeu sigui considerat un municipi Respectuós amb els Animals, el grup Municipal socialista a l’Ajuntament de Cardedeu proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:

 1. Que l’Ajuntament de Cardedeu s’adhereixi al Pacte de Teguise per contribuir a realitzar i impulsar mesures de prevenció i reacció que donin resposta contundent i eficaç a conductes infractores i delictives de maltractament animal.
 2. Que l’Ajuntament de Cardedeu promogui la formació dels treballadors i treballadores públics, en especial als de l’Oficina de Atenció la Ciutadania, amb l’objectiu de evitar maltractaments i abandonaments i fomenti les adopcions i la salut dels animals, en col·laboració amb les entitats animalistes.
 3. Que l’Ajuntament de Cardedeu busqui la col·laboració necessària per posar en marxa la integració d’una Oficina de Benestar i Protecció Animal a l’Oficina de Atenció a la Ciutadania, ja sigui amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental o la Diputació de Barcelona.
 4. Creació d'un espai web amb informació i promoció dels animals en adopció, a més de tota la informació de les campanyes esmentades en el punt explicatiu i amb un enllaç directe des de la web de l’ajuntament.
 5. A més, en coordinació amb diferents sectors del nostre municipi i amb la finalitat d’integrar els animals a la vida del nostre poble, proposem també que es realitzin campanyes entre els comerços, bars, restaurants, etc. del municipi per afavorir l’admissió a l’establiment dels animals que acompanyin les seves famílies, creant una guia tan física, que es podria repartir per les oficines de turisme de la comarca, com online que informi sobre aquests establiments. Es donaria, també, formació gratuïta per part de l'Oficina de Benestar i Protecció Animal, amb coordinació amb entitats d’ajuda animal, a aquests comerços i botigues que donin accés els animals en els seus establiments, informant-los dels drets i deures que propietaris i clients haurien de respectar, lliurant un certificat acreditatiu d'establiment "Pet friendly" i un distintiu per situar de forma visible als seus aparadors, junt amb les normes de tinença responsable que s’hauran de complir. D’aquesta manera, Cardedeu promourà la bona convivència amb els animals, el respecte vers amb ells i la tinença responsable, fomentant a més, les visites al nostre poble de persones que vénen acompanyats dels seus animals, aconseguint ser Municipi Amic dels Animals.
 6. A més, per tal d’integrar els nostres animals a al vida del municipi, afavorir la convivència de persones i animals, i respectar les necessitats d’aquests, sol·licitem també:
  • Què totes les zones urbanes habilitades per l’esbarjo de gossos tinguin com a mínim una font per a gossos.
  • Què cap d’aquestes zones habilitades tingui limitació horària.
  • Tancar una zona i condicionar-la amb font per a gossos i circuit d’agilitat, per tal que es puguin deixar els gossos lliures.
  • Permetre que tots els animals de família puguin utilitzar el bus urbà, tal com succeeix amb el tren.
  • Què, en trobar un animal de família abandonat al municipi, la Policia Local disposi de lector de xips amb l’objectiu de trobar a la família de l’animal com més aviat millor.
 7. Per últim, proposarem als Ajuntaments i Consells Comarcals de la nostra demarcació, si ho consideren oportú, la mateixa demanda pels seus municipis.
0 Opinions
Resultat ple municipal
7
9
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!