0
0
Vota!

Moció per a reclamar el reajustament immediat de les tarifes de transport públic abusivament incrementades des de gener de 2020.

Introducció
Des de que al gener varen entrar en vigor les noves tarifes del transport públic, s’han succeït les protestes per part dels ajuntaments, sindicats, associacions i entitats diverses que han vist com el títols de transport s’encarien desmesuradament , amb especial perjudici per a aquells que quedaven fora de la zona tarifària 1 malgrat la seva proximitat amb Barcelona.

L’última reclamació es va produir dilluns 13 de gener per part de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró, un municipi situat també a la nostra mateixa zona tarifària, denunciant la falta d’interlocució i de consens amb el territori i els perjudicis i greuges que generen els nous títols de transport, i exigint una modificació dràstica del sistema tarifari ara imposat.

Per a corregir comporten el sistema tarifari ara imposat, exigint l’adopció de mesures que no han estat ni tan sols mínimament consensuades i instant a que es rectifiquin moltes de les mesures adoptades.

[Veure moció original per dades addicionals]

Semblant presa de posició expressa un malestar comprensible que compartim totalment i, encara que entenem que una modificació dràstica difícilment es podrà aplicar de manera efectiva i immediata, si deuria haver marge per a introduir canvis i correccions raonables a curt termini , si existeix voluntat de diàleg i sensibilitat social i , si des de les zones afectades social, fem arribar les nostres propostes eficientment. Per altra banda, no hem d’oblidar que els canvis introduïts son molt provisionals i que quedaran definitivament superats amb la implantació de T-mobilitat a partir del 2021, un únic títol unipersonal amb tecnologia digital que personalitzarà els preus en funció de la freqüència d’ús i el quilòmetres recorreguts i que en principi contemplarà descomptes socials i ambientals.

Doncs bé, les nostres propostes no se centren en la zona de tarifació assignada sinó en la correcció de l’increment desorbitat de les tarifes, especialment de l’abonament de 10 viatges per als usuaris que no són de la zona 1. En concret per a la zona 3 l’increment ha estat un 11.31% (per a la zona 1 de 10.13%), amb el perjudici de que l’abonament a més ara ha passat a ser unipersonal i, per tant, no compartible amb altres membres de la unitat familiar. Sembla evident que aquests increments tarifaris no deurien castigar als usuaris a partir de la zona 2 i que en qualsevol cas sempre deurien ajustar-se a les pujades del IPC.

La justificació que s’ha esgrimit per a justificar aquest nou cost és que a canvi s’ha rebaixat el cost de la t-usual equivalent a l’anterior t-mes, que en la zona 3 passa de 102€ a 75,60€ de mode, que a partir d’ara sortirà clarament més a compte que comprar la t-usual (bo mensual) que 4 títols t-casual (bo de 10 viatges). No obstant, el que les dades posen de manifest és que els usuaris que compartien bons t-10 no necessàriament seran usuaris de bons mensuals i que, per tant, no s’estan beneficiant d’aquesta rebaixa, veient-se així especialment perjudicats i, encara més, amb la imminent personalització d’aquests títols.

Segons les dades disponibles fins ara el títol t-10 ha estat el més utilitzat pels ciutadans dels títols regulars, representant un 61% dels viatges. L’optimista previsió de que un 30% dels usuaris de la t-10 passin a ser usuaris de la T-usual, deixa en evidència que encara en aquest escenari no tan probable gens menys que altre 30% d’usuaris es veurà molt castigat. I no deuríem passar per alt que el desemborsament sobtat de 75,60€ per persona i mes desequilibra molts pressupostos.

Per tot l’exposat, el regidor que subscriu formula les següents:

PROPOSTES D’ACORD

Primer- Reclamar al Departament de Territori i Sostenibilitat i a totes les institucions involucrades en la definició dels sistema tarifari que doni veu als municipis dels territoris afectats, i que abordi la problemàtica de la dels nous títols de transport públic integrat que acaben d’entrar en vigor, així com la implementació de la futura T-mobilitat.

Segon- Sol·licitar urgentment modificacions del sistema tarifari actual en el sentit següent:

  1. Que el nou títol de transport T-casual segueixi tenint la polivalència que tenia l’anterior T-10, amb l’objectiu de que tingui una utilitat completa , donant servei no només a persones individuals, sinó a grups i famílies, integrant en ella la T-Familiar.
  2. Que es consideri el preu de la T-casual per a què el seu preu es reajusti d’acord amb l’IPC de gener.
  3. Que el bitllet senzill passi a ser multimodal.
  4. Que s’estableixin tarifes específiques per a les persones amb discapacitat, incloent descomptes i tenint en compte la necessitat d’anar amb persones acompanyants en molt casos.

Tercer- Que l’ajuntament assumeixi com a objectiu prioritari de la seva gestió municipal vetllar per unes tarifes raonables que contribueixin a potenciar el transport públic, d’acord amb els compromisos ambientals adquirits.

Quart- Que l’ajuntament realitzi un seguiment preventiu de les conseqüències que poden tenir la implementació de la futura T-mobilitat per als nostres veïns, amb l’objectiu d’introduir millores i d’evitar possibles perjudicis i greuges.

Cinquè.- Que aquest seguiment per part del nostre Ajuntament de les millores tarifàries s’acompanyi també de la reclamació de millores en la connectivitat i en la qualitat dels serveis de transport públic, d’acord amb les històriques reivindicacions tantes vegades han formulat els veïns de Cardedeu.

 

Resultat ple municipal
5
7
5

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!