2
0
Vota!

Moció de rebuig a la supressió dels jutjats de violència contra la dona.

Atès que al 2006, l’Assemblea General de les Nacions Unides va reconèixer la violència masclista com una de les violacions dels drets humans més sistemàtica i generalitzada al món.

Atès que la violència masclista és una forma de violència “que te les seves arrels en les estructures socials, construïdes sobre la base de gènere i no en accions individuals o accions a l’atzar; transcendeix l’edat, els límits socioeconòmics, educatius i geogràfics; afecta totes les societats, i és un obstacle important per eliminar globalment la desigualtat de gènere i discriminació”.

Atès que des de 2003, 1035 dones han estat assassinades per violència masclista a l’Estat espanyol, 162 d’elles a Catalunya.
Atès que la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, en el seu capítol IV preveu les mesures judicials de protecció i seguretat de les víctimes.

Així que la Llei Catalana 5/2008 del 24 d’abril, del Dret de les dones a erradicar la violència masclista, al seu article 30 assenyala que “les dones que es troben en risc o en situació de violència masclista tenen dret a rebre de forma immediata, de les administracions públiques de Catalunya, una protecció integral, real i efectiva”.

Atès, així mateix, que el Reial decret llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents per al desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, introdueix modificacions legislatives en la Llei Orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, així com a la Llei de bases del Règim Local i en el Codi Civil, principalment.

Atès que la Llei orgànica 1/04 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere va habilitar jutjats de Violència de Gènere (VIDO) a cada localitat, per tal de facilitar el procés, comptant que moltes dones acostumen a no denunciar o a retirar les denúncies.

Atès que, paradoxalment, el TSJC apunta ara en direcció contrària i ha desenterrat una proposta de 2016, que es va aconseguir aturar gràcies a les mobilitzacions feministes i de partits com el PSC, per comarcalitzar els jutjats VIDO, fent desaparèixer aquesta competència a escala local amb la justificació de l’escassa càrrega de treball d’alguns d’aquests jutjats, tot i que previsiblement comportaria la sobre càrrega d’altres i sense resoldre les retallades que aquests VIDOS locals han estat patint per poder dur a terme la seva tasca.

Atès que la proposta del TSJC és suprimir els jutjats VIDO de: L’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Martorell, Santa Coloma de Gramenet, Mollet del Vallès, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Cerdanyola del Vallès i Rubí.

Davant d’una situació com l’actual, on són assassinades desenes de dones cada anys al nostre país, els jutjats de Violència de Gènere no poden desaparèixer de la proximitat de les dones que més ho necessiten. La redistribució del sistema de justícia no pot anar en detriment de l’atenció de proximitat a les víctimes de violència masclista sinó que han d’aportar perquè siguin els òrgans judicials especialitzats en violència de gènere aquells que es desplacin pel territori.

Per tot l’esmentat fins ara, el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu acorda:

1r. Exigir a la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya que no elevi al Ministeri de Justícia de l’Estat Espanyol la supressió dels jutjats de VIDO tal com es proposa al document de “Comarcalització dels Jutjats de Violència sobre la Dona” del Tribunal de Justícia de Catalunya.

2n. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que prioritzi la lluita contra la violència masclista i que impulsi l’aprovació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista.

3r. Exigir a la Generalitat de Catalunya que incrementi els recursos i mitjans per facilitar l’accés de les víctimes de la violència masclista a l’empara judicial, i que aquest extrem passa per aproximar els òrgans judicials a les víctimes.

4t. Traslladar aquests acords de Ple al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del Govern de Catalunya, al Govern de l’Estat Espanyol, al Col·legi de l’advocació de Barcelona i al Consell de participació de les dones del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!