0
2
Vota!

Moció per a la reprovació i dimissió de l'actual Síndic de Greuges, Rafael Ribó.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Catalunya és Catalunya és lamentablement la comunitat autònoma espanyola que té les pitjors llistes d’espera sanitàries. A les retallades en despesa sanitària durant la crisi econòmica cal afegir el constant empitjorament en l’atenció sanitària que ha caracteritzat als darrers anys. De fet, el progressiu augment de les llistes d’espera d’atenció sanitària ni tan sols ha anat acompanyat d’un pla de reversió de la situació.

La lamentable situació de les llistes d’espera sanitàries a Catalunya comporta un greu detriment del benestar i la protecció salut dels ciutadans, béns i drets reconeguts a la nostra Constitució i Estatut d’Autonomia.

Un dels principis generals de l’atenció sanitària pública és la seva extensió al conjunt de tota la població espanyola, havent de regir-se l’accés a les prestacions sanitàries en condicions d’igualtat efectiva. A més, les polítiques públiques de salut hauran d’estar orientades a la superació dels desequilibris territorials i socials.

Per tot això, resulten especialment agreujants, divisòries i incitadores de falsos i imaginaris greuges les següents declaracions del Sr. Rafael Ribó: “uno de los décifits que tiene la sanidad pública en Cataluña es que tiene un sobrecoste de gente que viene de fuera de Cataluña a intervenirse”.

Aquestes declaracions són especialment greus venint d’un comissionat del Parlament de Catalunya que és generosament retribuït per suposadament defensar els drets dels ciutadans, vinguin d’on vinguin, a Catalunya, davant els greuges de les administracions locals i autonòmiques. I més tenint en compte l’actual context polític marcat pel menyspreu i la desconsideració de la mera condició de ser ciutadà, amb independència del seu origen o qualsevol altra circumstància
injustificada, per al reconeixement i l’efectivitat dels drets.

Solament per aquest tipus de declaracions, el Sr. Ribó hauria de dimitir immediatament, retallant d’aquesta manera la pèrdua de dignitat i honor de la institució pública del Síndic de Greuges.

Entre altres qüestions, el Síndic de Greuges ha actuat amb una clara deslleialtat cap a tots els catalans, com per exemple:

  • Podria haver paralitzat, i no ho va fer, la tramitació de les lleis de “desconnexió” dels dies 6 i 7 de setembre de 2017, que pretenien privar-nos dels drets fonamentals recollits en la Constitució i en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que va culminar amb el copa la democràcia dels partits separatistes doncs el Síndic té la facultat de portar qualsevol norma que afecti als drets i llibertats dels ciutadans al Consell de Garanties Estatuàries, la qual cosa van impedir forçosament els partits separatistes durant aquelles jornades.
  • Es va conèixer que hauria acceptat un regal valorat en 40.000 euros, que li va fer un empresari imputat per la trama corrupta del 3%, consistent en un viatge en jet privat i en unes entrades VIP per a veure la final de la Champions League de 2015 a Berlín. Aquest fet ha merescut un retret polític i ha estat denunciat per Ciutadans davant l’Oficina Antifrau de Catalunya (O.A.C.), ja que pot suposar un delicte de “cohecho impropio”, previst en l’art. 422 del Codi Penal.
  • No ha actuat amb la deguda neutralitat i imparcialitat que se li presumeix al càrrec de Síndic de Greuges. Ha actuat sota el mandat dels partits separatistes, especialment a partir de 2017, quan va confeccionar informes de parte sobre l’1 d’octubre o sobre l’aplicació de l’art. 155 CE, però va ignorar les amenaces a líders constitucionalistes o agressions físiques a persones afiliades a partits no separatistes, atacs a seus de partits polítics, i així un llarg número de fets que no ha investigat. Fins i tot, el Síndic va estar el dia 26 d’octubre de 2017 reunit al Palau de la Generalitat amb els ja condemnats per sedició i malversació en el conclave que va decidir imposar per sobre de qualsevol legalitat democràtica vigent la forçada i unilateral declaració d’independència de Catalunya de la resta d’Espanya.
  • Li va caducar el mandat el passat 1 de març de 2019, després de 15 anys en el càrrec, i segueix en el càrrec amb la finalitat de servir als interessos dels partits de donen suport al govern de la Generalitat.

La manca de transparència i el deficient exercici del càrrec, per part del Sr. Ribó, va motivar que al gener de 2019, el Grup Parlamentari de Ciutadans en el Parlament de Catalunya, instés la modificació de la Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges amb la finalitat de limitar el mandat de 9 a 6 anys, i que aquest no fos renovable, a més, que el Síndic de Greuges tampoc hagi tingut cap vinculació política els darrers 5 anys anteriors a la seva candidatura i que en cas d’extinció del mandat, haurà d’abandonar el càrrec, assumint-ho en funcions el seu adjunt.

Davant aquesta manca de compromís i responsabilitat amb els valors i principis que hauria de promoure des del seu càrrec i la prolongada caducitat del seu mandat, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) insta a l’Ajuntament de Cardedeu, a la adopció dels següents acords:

  1. Per tots els fets anteriorment exposats que demostren un exercici deslleial i partidista del seu càrrec, acordar la reprovació de Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges de Catalunya en funcions, pel ple de l’Ajuntament de Cardedeu.
  2. Manifesta que, davant els fets anteriorment exposats i de cara a salvaguardar la dignitat de la institució del Síndic de Greuges de Catalunya, el Sr. Rafael Ribó i Massó hauria d’haver dimitit ja del seu càrrec.
  3. Traslladar aquest acord a la institució del Síndic de Greuges, a la mesa i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.
0 Opinions
Resultat ple municipal
1
16

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!