1
1
Vota!

Nomenament de representants a la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària.

L’Ajuntament de Cardedeu, es va adherir a la Xarxa de Municipis de l’Economia Social i Solidària en sessió plenària del dia 27 d’abril de 2017.

Atès que amb la constitució de la nova Corporació Local és necessari tornar a designar els representants de l’Ajuntament de Cardedeu en aquesta Xarxa.

D’acord amb el que determina l’art. 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim local de les entitats locals (Reial Decret 258/1986 de 28 de novembre).

El Ple municipal adopta els següents acords:

Primer.- Nomenar com a representants de l’Ajuntament a la XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA, als següents Regidors:

  • Sr. Ramon Arribas Quintana, regidor de Desenvolupament Local, com a titular.
  • Sr. Hug Lucchetti Barba, regidor de Formació i Ocupació i Participació, com a suplent.

Segon.- Notificar aquests nomenaments a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.

Resultat ple municipal
16
1

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!