0
0
Vota!

Moció per promoure els estudis de ciències i tecnologia entre les dones.

D'acord amb les dades estadístiques recollides repetidament pel Departament d'Educació ens trobem curs darrera curs amb una baixa presència d'alumnes femenins en els Batxillerats de Ciència i Tecnologia i en els Cicles Formatius de Formació Professional de caràcter Tècnic.

En el curs 2018-2019, en el conjunt de Catalunya, només el 38,29% de les joves va apostar pel Batxillerat científico-tecnològic, valor que es repeteix amb poques diferències al Maresme - Vallés Oriental (38,70%). Si ens centrem únicament en el sector públic de Catalunya, aquest percentatge segueix sent inferior: 36,21% i en el Vallés Oriental 37,35%. A Cardedeu, el percentatge es situa en el 25% global; amb la presència de només el 5% de les estudiants en la branca específica de la tecnològica.

Però el més inquietant és veure com la presència de noies disminueix substancialment en els itineraris de l'Institut científico-tecnològic, concretament la branca tecnològica, i molt més, si parlem de la formació professional de grau mitjà d’on la presència és nul·la o insignificant. Serveixi com a exemple les dades de les següents famílies de FP:

    TOTAL DONES HOMES
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL CFPM - CONSTRUCCIÓ 51 9 42
ELECTRICITAT I
ELECTRÒNICA
CFPM - INSTAL·LACIONS DE
TELECOMUNICACIONS
682 24 658
CFPM - INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES
2.559 69 2.490
ENERGIA I AIGUA CFPM - XARXES I ESTACIONS DE
TRACTAMENT D'AIGÜES
61 2 59
FABRICACIÓ
MECÀNICA
CFPM - MECANITZACIÓ 1.242 41 1.201
CFPM - MECANITZACIÓ
(RELLOTGERIA)
26 3 23
CFPM - SOLDADURA I CALDERERIA 368 8 360
FUSTA, MOBLE I
SURO
CFPM - FUSTERIA I MOBLE 210 22 188
CFPM - INSTAL·LACIÓ i MOBLAMENT 114 13 101
INFORMÀTICA I
COMUNICACIONS
CFPM - SISTEMES
MICROINFORMÀTICS I XARXES
8.895 553 8.342
INSTAL·LACIÓ I
MANTENIMENT
CFPM - INSTAL·LACIONS DE
PRODUCCIÓ DE CALOR
155 2 153
CFPM - INSTAL·LACIONS
FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ
247 - 247
CFPM - MANTENIMENT
ELECTROMECÀNIC
1.585 42 1.543
CFPM - MANTENIMENT
ELECTROMECÀNIC (VAIXELLS
D'ESBARJO I SERVEIS PORTUARIS)
92 3 89
TRANSPORT I
MANTENIMENT DE
VEHICLES
CFPM - CARROSSERIA 951 35 916
CFPM - CONDUCCIÓ DE VEHICLES DE TRANSPORT PER CARRETERA 12 2 10
CFPM - ELECTROMECÀNICA DE
MAQUINÀRIA
143 3 140
CFPM - ELECTROMECÀNICA DE
VEHICLES
3862 126 3736
CFPM - ELECTROMECÀNICA DE
VEHICLES (AVIONS)
49 3 46
CFPM - ELECTROMECÀNICA DE
VEHICLES (INDUSTRIALS)
141 1 140
CFPM – MANTENIMENT
EMBARCACIONS D’ESBARJO
129 6 123
CFPM – MANTENIMENT DE MATERIAL
RODANT FERROVIARI
46 - 46
EMERGÈNCIES I
PROTECCIÓ CIVIL
CFPM – EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ
CIVIL
200 6 194
ENERGIA I AIGUA CFPM –XARXES I ESTACIONS DE
TRACTAMENT D’AIGÜES
61 2 59
IMATGE I SO CFPM – VIDEO DISCJÒQUEI I SO 825 159 666
IMATGE PERSONAL CFPM – ESTÈTICA I BELLESA 1844 1798 46
CFPM – PERRUQUERIA I COSMÈTICA
CAPIL.LAR
1525 1232 93
SERVEIS
SOCIOCULTURALS I
A LA COMUNITAT
CFPM – ATENCIÓ A PERSONES EN
SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
4660 3887  

Segons els experts consultats, si la presència d'estudiants femenins és relativament significativa en la branca científica, es deu principalment a l'interès de les estudiants en carreres universitàries en l’àmbit de la Sanitat i la Salut, reforçant així  patrons de comportament incrustats. Però fins i tot aquest biaix no explica per què l'enginyeria, tot i aplicar els coneixements científics a la solució pràctica de les necessitats humanes, no és percebuda per l'alumnat femení com a una atractiva  especialització.

Les causes són, doncs, complexes, però sens dubte estan relacionades amb la inèrcia i els estereotips que no es corresponen amb la nostra aspiració a la igualtat efectiva entre homes i dones. I és per això, que és especialment important  fer que la igualtat sigui visible ja des de l'articulació inicial de l'oferta educativa.

Si comparem les dades que hem proporcionat anteriorment amb la composició de gènere dels següents cicles de grau mitjà relacionats amb el que percebem clarament la magnitud del problema:

Estética personal i atenció socia TOTAL DONES HOMES
IMATGE PERSONAL CFPM - ESTÈTICA I BELLESA 1.844 1.798 46
CFPM - PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR 1.525 1.232 293

SERVEIS
SOCIOCULTURALS I
A LA COMUNITAT

CFPM - ATENCIÓ A
PERSONES EN SITUACIÓ DE
DEPENDÈNCIA
4.660 3.887 773

Com explica la Núria Salán, presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia (SCT) de l'Institut d'Estudis Catalans, i professora de la UPC, la manca de referències i la invisibilització de dones científiques i tecnòlogues dificulta que una dona s'uneixi a un món desconegut que tradicionalment s'ha associat exclusivament als homes. Si a això se l’afageix la baixa rellevància donada en la presentació d'aquestes especialitzacions al seu potencial per canviar el món i satisfer les  necessitats urgents de la població. Avui dia, sembla difícil motivar per a fer aquests estudis si no afecta clarament la seva visió del servei explícit a la societat com ho demostra el predomini de les titulacions sanitàries entre les joves que han cursat els instituts de Ciències. Ignorar aquest punt de partida només ajuda a reforçar la inèrcia existent.

Però, recentment, moltes iniciatives estan sorgint en l’àmbit de l'educació que els ajuntaments poden donar suport des del seu àmbit d'actuació. La millor manera de treballar per a la igualtat efectiva entre homes i dones no és només a través de posicions públiques, gestos simbòlics i reformes jurídiques, sinó també per a petites accions a nivell local que poden canviar les tendències.

 

Desde Ciutadans considerem que la promoció d'aquest plantejament és més rellevant del que es pot apreciar en un principi. I per aquest motiu proposem el nostre Ajuntament que contribueixi a la promoció de la Ciència i la Tecnologia que arriba a l'alumnat, ja des de l'escola a primaria, a través de la gestió del currículum escolar, l'acció tutorial i l'orientació acadèmica amb les següents mesures:

 1. Establir un conveni de col·laboració local amb la UPC per promoure en el seu programa activitats educatives complementàries específiques adreçades a estudiants de primària i secundària.
 2. Dotar els professors de primària i secundària amb formació específica per a la promoció de vocacions femenines en l'àmbit de la Ciència i la Tecnologia.
 3. Promoure el programa + NoiesTIC, que té com a objectiu promoure la presència de les dones en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), fent-la visible per a les dones Tecnòlogues.
 4. Incorporar el programa "aquí STEAM"1 de la UPC, centrat en promoure les vocacions científiques i tecnològiques entre els estudiants de primària, amb accions de sensibilització i orientació, lliurades per dones professionals de l'àmbit les STEAM, que les fan de mentor.
 5. Donar suport al programa "Una enginyera a cada escola", que desenvolupa l'escola d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) en coordinació amb un grup d'enginyers de Telecomunicació, tant del món acadèmic com de l'empresarial, que realitzen xerrades, tallers i conferències d’una hora, a les escoles de primària, explicant aspectes de la seva professió, com es van convertir en enginyeres de telecomunicacions, i es fa una demostració interactiva de la seva activitat.
 6. Promocionar l'etiqueta "Escoles Aquí STEAM", un distintiu escolar quereconegui els centres educatius que promouen el gènere i la igualtat de les dones a través d'accions concretes i que promogui vocacions científiques i tecnològiques entre les dones.
 7. Promoure iniciatives com l'ús de l'agenda escolar “Aquí STEAM” o similars que facin visibles les referències femenines en l'àmbit de la ciència i la tecnologia d'una manera atractiva i propera.
 8. Promoure, reconèixer, difondre i publicitar les aportacions i treballs de recerca dels estudiants i les dones de Cardedeu en l'àmbit científic i tecnològic.
 9. Organitzar xerrades anuals d'orientació per a 4t grau que integrin aquest plantejament amb la presència d'antics alumnes que han dut a terme aquests estudis, explicant les seves experiències.
 10. Programar durant la setmana de la ciència al Cinema Esbarjo una pel·lícula sobre dones que han destacat en l'àmbit de la ciència i la tecnologia.
 11. Promoure i recolzar la presència de dones Científiques i Tecnòlogues a l'Aula de Cultura, i en la programació cultural del nostre municipi, incloent també RTV Cardedeu.
 12. Destinar un mínim de 1500 euros anuals a aquest efecte.
0 Opinions
Resultat ple municipal
6
9
2

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!