2
3
Vota!

Validació de l'acord de la Junta de Govern local del dia 30/07/2012 de modificació del conveni formalitzat entre el Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Cardedeu de desplegament de l'atribució de l'exercici de la competència de l'Ajuntament de Cardedeu de gestió del servei públic de recollida i transport de rebuig i de la fracció orgànica dels residus municipals de Cardedeu al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, mitjançant addenda.

Atès que la Junta de Govern Local, a la sessió del dia 30 de juliol de 2012, va adoptar el següent acord:

(...) Veure document a l'acta penjada a la web de l'ajuntament (...)

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, per tot això, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents ACORDS:

Validar l’acord de la Junta de Govern Local de 30 de juliol de 2012, relatiu a l’aprovació de la modificació de l’annex 1 i 2, del conveni signat en data 1 de juny de 2012, entre el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Cardedeu de desplegament de la competència de l’Ajuntament de Cardedeu de gestió del servei públic de recollida i transport de rebuig i de la fracció orgànica dels residus municipals de Cardedeu al Consorci per la gestió del residus del Vallès Oriental, mitjançant l’addenda.

 

0 Opinions
Resultat ple municipal
11
6

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!