0
0
Vota!

Aprovació de la revisió del padró municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2019.

Atès que de conformitat amb l’article 81 del Reglament de Població i Demarcació territorial dels ens locals, en la redacció donada pel Reial Decret 2612/1996 de 20 de desembre, s’ha d’aprovar la revisió del Padró Municipal d’habitants amb referència a l’1 de gener de cada any, formalitzant les actuacions portades a terme durant l’exercici anterior.

Vist allò que disposa la resolució de 17 de novembre de 2005, de la Subsecretari, per la que es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, de la que es dicten  instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la revisió del Padró Municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.

Es proposa al Ple Municipal, previ dictamen de la comissió informativa, l’adopció del següent acord:

APROVAR la revisió del Padró Municipal d’habitants amb referència a l’1 de gener de 2019, de la qual resulta una població de 18.502 habitants.

0 Opinions
Resultat ple municipal
17

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!