0
0
Vota!

Nomenar "Jardí Lluís Companys" a l'espai públic situat al pati de darrera de l'edifici de l'Ajuntament de Cardedeu.

Vist que és voluntat de l’equip de govern municipal que Cardedeu disposi d’un espai que recordi el president de la  Generalitat Lluís Companys, afusellat pel franquisme.

Lluís Companys i Jover (el Tarròs, Tornabous, l'Urgell, 21 de juny de 1882 - Castell de Montjuïc, Barcelona, 15 d'octubre de 1940) va ser president del Parlament de Catalunya (1932-1933), i President de la Generalitat de Catalunya  Republicana (1934 i 1936-1940) durant la Segona República. És l'únic president de govern europeu elegit  democràticament que va morir executat.

Vist que en molts pobles i ciutats d’arreu, hi ha places i carrers que el recorden, així com el seu miserable afusellament, i des de diferents entitats i grups ha estat una petició històrica que Cardedeu disposés també d’un espai similar que  reivindiqués la seva memòria. Especialment en la data del 15 d’octubre, dia del seu afusellament, quan molts  cardedeuencs i cardedeuenques acostumen a trobar-se a prop de l’Ajuntament per recordar a trenc d’alba aquest dia. És per això que el fet que aquest nou espai “Jardí Lluís Companys” també pot aportar més participació en aquest acte de denúncia i de record just i necessari a la seva figura i persona.

Vist que la Comissió de Patrimoni i Nomenclàtor, en sessió de data 20 de febrer de 2018, va tractar, entre d’altres qüestions, la proposta del govern municipal d’anomenar “Jardí Lluís Companys” l’espai públic (pati) de darrera l’Ajuntament.

En la referida reunió de la Comissió, el Regidor d’Urbanisme, senyor Joan Masferrer, va exposar que aquest espai està al costat de l’Ajuntament i que està previst el seu arranjament.

Vist que està previst que el Ple de l’Ajuntament, a celebrar en data 31 de gener de 2019, sotmeti a votació aquesta denominació, de conformitat amb l’informe jurídic de l’Assessor Jurídic de Territori, de data 21 de desembre de 2018, es va atorgar tràmit d’audiència a la senyora Mercè Jubany i Pagès, en la seva condició de representant de l’AAVV del Centre de la Vila, com entitat interessada en l’expedient, per tal què en el termini de 10 dies hàbils, a comptar de la notificació, al·legués i pogués presentar els documents i justificacions que estimi pertinents, en relació al nom de “Jardí
Lluis Companys”.

Atès que la notificació fou rebuda per la representant veïnal en data 27 de desembre de 2018, mitjançant RS 7081 i, l’Associació de Veïns del Centre de la Vila no ha presentat al·legacions al nom suggerit en aquest espai públic, proposo que el Ple acordi la denominació de “Jardí Lluis Companys”.

FONAMENTS JURÍDICS
Article 22 p) de la llei 7/1985, relativa a les competències del Ple de l’Ajuntament.

Article 158 del decret Legislatiu 2/2003, Llei municipal i de règim local de Catalunya, referit al fet que les associacions de veïns tenen dret a rebre informació directa dels assumptes que són del seu interès.

Article 223.2 del decret Legislatiu 2/2003, Llei municipal i de règim local de Catalunya, que disposa que correspon al Ple Municipal l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’inventari dels béns.

Es proposa al Ple l’adopció dels ACORDS següents:

PRIMER.- Nomenar “Jardí Lluis Companys” a l’espai públic situat al pati de darrera de l’edifici de l’Ajuntament de Cardedeu.

SEGON.- Procedir a incloure aquest espai en l’inventari municipal.

0 Opinions
Resultat ple municipal
15

Opinions

Encara no hi ha cap opinió, digues la teva!

Dona la teva opinió

Registra't per poder opinar!